Martial Arts

  • Institute Name: Bhartiya Shaili Kushti Sangh Up

  • Martial Art Style:  Wrestling School

  • State: Uttar pradesh

  • Address: Main Market, Khora Colony, Ghaziabad, Uttar Pradesh 201309, India

  • Email: N/A

  • Phone:  88828 48001

  • Website:  N/A

  • Timing:  8AM 8PM

Bhartiya Shaili Kushti Sangh Up